Jeśli już jesteś na tej stronie to porozmawiajmy o podatkach

Polski system podatkowy nie należy do prostych, przejrzystych ani stabilnych. Bez cienia wątpliwości odbija się to negatywnie na wzroście gospodarczym Polski. Podatnicy obciążeni mnogością niejasności w prawie podatkowym nie rozwijają w pełni swojego potencjału. Temat ten był poruszany w wielu pracach naukowych. Druzgocące dla polskiego prawodawcy są konkluzje zawarte w raporcie wydanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącym międzynarodowego indeksu konkurencyjności podatkowej (International tax competitiveness Index 2021). Polski system podatkowy został sklasyfikowany na 36 pozycji z 37 państw europejskich. Niestety, takie podejście do regulacji podatkowych czyni je z perspektywy makroekonomicznej nierynkowymi i sprzecznymi z naturalnym cyklem rozwoju firm.

Projekt Porozmawiajmy o Podatkach jest konceptem zrzeszającym wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, których połączyła wspólna myśl, by nasz skomplikowany i w dużej mierze niejasny system podatkowy przedstawić w sposób klarowny, zrozumiały i usystematyzowany. By polski przedsiębiorca mógł skupić się na swojej pracy, a działy finansowo rachunkowe skutecznie, szybko i bezpiecznie prowadziły sprawy swoich klientów.